Stowarzyszenie Na Rzecz Pomocy Zwierzętom i Ochrony Przyrody "Azyl" Stowarzyszenie

Przekazaliśmy już 0.00 zł na tą fundację!
Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt "AZYL" zostało założone w roku 1992, a do roku 1996 starało się o utworzenie schroniska dla zwierząt. Przy współpracy z władzami miasta Dzierżoniowa, Bielawy i Świdnicy w lutym 1996 udało się utworzyć schronisko "AZYL". Do roku 2004 organizacja borykała się z wieloma problemami, które ustały wraz z wybraniem nowego zarządu. Od tego czasu działania ukierunkowane są na rozwój i poprawę warunków bytowych podopiecznych schroniska. Dzięki systematycznemu rozbudowywaniu "AZYLU" dziś dach nad głową znajduje tam aż 250 piesków.

Dane kontaktowe

Adres: Brzegowa 151
Kod pocztowy: 58-200
Miasto: Dzierżoniów

Telefon: 504 982 377
Email: stowazyl@wp.pl
Strona internetowa: http://www.schroniskoazyl.eu/