Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt - Bytom Miechowice Schronisko

Przekazaliśmy już 0.00 zł na tą fundację!
Schronisko w Bytomiu działa od roku 2002, w międzyczasie przeszło wiele zmian i modernizacji, których celem było polepszenie życia przebywających w nim psów i kotów. Zwierzaki, które tu przebywają mają zapewnioną całodobową opiekę, są sterylizowane, kastrowane, szczepione oraz leczone. Schronisko ogłasza dni otwarte oraz organizuje akcje adopcyjne, a wszystko po to by ich podopieczni jak najszybciej znaleźli kochające rodziny.

Dane kontaktowe

Adres: Łaszczyka 18
Kod pocztowy: 41-924
Miasto: Bytom Miechowice

Telefon: (32) 395 21 75
Email: schroniskobytom@opoczta.pl
Strona internetowa: www.schroniskobytom.pl