Miejskie Schronisko we Wróblinie Głogowskim Schronisko

Przekazaliśmy już 0.00 zł na tą fundację!
Od roku 2006 kształtowała się grupa osób z terenów Głogowa i okolic, które bardzo chciały pomagać zwierzętom. To wtedy powstało Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS oraz zarys jej działalności. Pojawiały się kolejne osoby, które chciały dołączyć do stowarzyszenia. W roku 2008 udało się zarejestrować w KRS oraz uzyskano status organizacji pożytku publicznego. Natomiast schronisko dla bezdomnych zwierząt w Głogowie rozpoczęło działalność w roku 2010, mieści się we Wróblinie Głogowskim i finansowane jest przez Gminę Miejską Głogów. Od momentu powstania schroniska jego podopiecznymi opiekuje się Głogowskie Stowarzysze Pomocy Zwierzętom AMICUS.

Dane kontaktowe

Adres: ul. Żukowicka 1A
Kod pocztowy: 67-200
Miasto: Głogów

Telefon: 667-966-567
Email: amicus.glogow@wp.pl
Strona internetowa: www.amicus.glogow.pl