Kontakt

Greypet dane kontaktowe

Absolutico Sp. z o.o. właściciel marki GREYPET.COM

43-300 Bielsko-Biała, ul. Olszówka 2B, Polska e-mail: info@greypet.com

Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, KRS: 0000544072 VIII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Wysokość kapitału zakładowego: 10.000 PLN, opłacony w całości.

NIP: 5472153073, REGON:360802670