Withdrawal from the contract

Chcesz zwrócić zakupiony u nas produkt? Możesz to zrobić,

przesyłając nam w ciągu 14 dni od dnia otrzymania zamówionych produktów

oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Zwracany towar nie może nosić żadnych

śladów używania oraz powinien zostać odesłany w stanie niezmienionym i z oryginalnymi metkami.

W CELU REZYGNACJI Z ZAKUPU:

1. Zaznacz zwracane produkty na formularzu zwrotu dołączonym do przesyłki lub pobierz i wypełnij formularz odstąpienia od umowy - Greypet formularz zwrotu. Prześlij wypełniony i podpisany formularz w terminie 14 dni od dnia odebrania zamówienia na adres mailowy: info@greypet.com lub pocztą na adres:

 

Greypet.com Absolutico Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Górska 73 

 

2. Towar wraz z podpisanym formularzem spakuj do koperty lub pudełka i odeślij w terminie 14 dni, licząc od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy. Pamiętaj, by właściwie zabezpieczyć zwracane produkty na czas transportu. Wyślij paczkę na nasz adres: 

 

Greypet.com Absolutico Sp. z o.o.

43-300 Bielsko-Biała ul. Górska 73 

 

O zwrocie pieniędzy zostaniesz powiadomiony mailowo. Zajmuje to maksymalnie 14 dni od momentu poinformowania sklepu o odstąpieniu od umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu do czasu otrzymania zwracanego produktu lub dostarczenia potwierdzenia jego nadania. Forma zwrotu należności zależy od metody płatności, którą wybrałeś podczas składania zamówienia. Nie odbieramy przesyłek za pobraniem ani wysłanych na koszt odbiorcy.

 

Nota prawna - Ustawowe prawo odstąpienia od umowy

 

1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może zrezygnować z zakupionego Produktu poprzez odstąpienie od umowy sprzedaży bez podania przyczyn i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów innych niż koszty przewidziane w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 PrKonsU, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia otrzymania Produktu przez Konsumenta lub objęcia w posiadanie przez wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy. Wysłanie może nastąpić poprzez nadanie oświadczenia listem poleconym lub wysłanie pocztą elektroniczną. Możliwe jest również złożenie oświadczenia bezpośrednio u Sprzedawcy.

 

2. W przypadku odstąpienia od umowy dotyczącej świadczenia Usługi Elektronicznej termin 14- dniowy na złożenie oświadczenie o odstąpieniu od umowy liczy się od dnia jej zawarcia.

 

3. W przypadku wysłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą elektroniczną Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy dostępnego na stronie Greypet.com. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie przesłać Konsumentowi potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego pocztą elektroniczną.

 

4. W przypadku, gdy ten sam Konsument składa jedno zamówienie obejmujące wiele Produktów, które są dostarczane osobno, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniego Produktu. W przypadku dostarczania Produktów partiami lub w częściach, okres na odstąpienie od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument lub osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta wejdzie w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.

 

5. Konsument ma możliwość odwołania swojego oświadczenia o odstąpieniu tylko wtedy, gdy oświadczenie o odwołaniu doszło jednocześnie lub przed oświadczeniem o odstąpieniu.

 

6. Kosztami obciążającymi Konsumenta wymienionymi w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy O prawach konsumenta są koszty innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia rzeczy do Sprzedawcy, bezpośrednie koszty zwrotu oraz koszty świadczenia spełnionego do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

7. Możliwe jest odstąpienie przez Konsumenta od Umowy sprzedaży w całości lub w części – co do jednego lub kilku spośród zamówionych Produktów.

 

8. Konsument niezwłocznie zwraca Produkt na własny koszt poprzez Pocztę Polską lub kuriera, lub poprzez zwrot w siedzibie Sprzedawcy, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Produkt należy zwrócić na adres: Absolutico Sp. z o.o., 43-300 Bielsku – Białej, ul.Górska 73, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt.

 

9. Jeżeli Konsument wybrał sposób odesłania Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

10. Do zwracanego Produktu należy dołączyć dowód sprzedaży.

 

11. Produkty powinny zostać zwrócone w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu.

 

12. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

13. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia od Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Konsumenta.

 

14. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Zamawiającego.

 

15. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

16. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 

a. świadczenia usług rozpoczętych za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy, o którym mowa powyżej;

 

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli;

 

c. świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu, w której przedmiotem jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

 

d. świadczeń, których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu lub mających krótki termin przydatności do użycia;

 

e. których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia luz ze względów higienicznych;

 

f. których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

 

g. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

 

h. zawartej w drodze aukcji publicznej;

 

i. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźna zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawo odstąpienia od umowy.