• Útulok

    O útulok v Komárne, založený v r. 2003, sa stará malá skupinka nadšencov, či nadšeniek, na jej čele Ing. Agnes Jelínková, vedúca útulku. Mesto Komárno sa podiela na prevádzke určitým poplatkom na limitovanú dobu po odchyte. Zďaleka to nestačí pre tých 45 až 60 psov, mnohí z nich sú v útulku skutočne roky!
Contact info
Hadovská cesta
945 04
Social media
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!