• Tierasyl Gasperich

    Ech stellen hei a reegelméissegen Ofstänn d'Déiere vir, déi am Déierenasyl Gaasperech op e schéint neit Doheem waarden. Ech schaffe just als Bénévole am Asyl, hunn dofir och nët all Infoen zu den Déieren, mä wann Iech een Déier vun dëser Säit interesséiert, rufft am beschten am Asyl um 4813131 unn oder kommt vu 14:00 bis 17:00 vu Méindes bis Samsdes bei eis laanscht.
Contact info
80 Rue Wolfgang-Amadeus Mozart
2166 Luxembourg
Social media
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!