• Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat

    Moravskoslezský spolek na ochranu zvířat má statut občanského sdružení a v regionu funguje od roku 1990. Byl založen dnes již zesnulým veterinářem MVDr. Milanem Snášilem, po kterém převzal předsednictví v organizaci ostravský veterinář MVDr. Jan Nytra. Od roku 2013 stojí v čele spolku Mgr. Barbora Tocauerová. Sídlo spolku se nachází v Ostravě-Porubě, kde se také konají pravidelné schůze výboru. V začátcích, kdy ještě neexistoval ostravský městský útulek pro psy, se členové spolku sami doma starali o opuštěná, nalezená, ztracená, nemocná či týraná zvířata. Zároveň jim také pomáhali nalézt nové domovy prostřednictvím inzerce v novinách nebo vývěsní služby. Nyní se kromě poskytování azylu potřebným a aktivního vyhledávání nových (a vhodných) majitelů zaměřujeme především na potlačování případů týrání jedinců, kteří sice zatím svůj domov mají, ale jejichž majitelé jim nevěnují potřebnou péči či si na nich léčí své komplexy. Spolek je tvořen dobrovolníky, kterým není lhostejné utrpení a bezmoc zvířat a kteří se v rámci svých možností snaží hájit jejich práva. Aktivním přístupem chceme měnit situaci k lepšímu, upozorňovat na nedostatky a problémy a zvýšit zájem společnosti o tuto problematiku.
Contact info
Ukrajinská 1536
708-00 Ostrava
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!