• Mestský Útulok - Martin

    Útulok pre zvieratá v Martine je vysunutým pracoviskom Mesta Martin, organizačne je začlenený do Mestského úradu v Martine. Jeho cieľom je zabezpečovanie verejného poriadku, ochrana občanov pred voľne sa pohybujúcimi psami bez dozoru a prítomnosti chovateľa, ako aj ochrana samotných zvierat.
Contact info
Námestie Svetozára Hurbana Vajanského 1
.036 01
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!