• Městský útulek pro opuštěná zvířata Třebíč

    Od 1. Července 2015 provozuje útulek pro opuštěná zvířata městská policie. Zpočátku možná bylo začlenění útulku pod policii chápáno jako experiment, ale praxe posledních měsíců ukázala, že Třebíč se může směle zařadit mezi města, kde to funguje. Podle stejného modelu jsou provozovány útulky v Brně, Ostravě nebo Jihlavě. Třebíčské problémy nejsou unikátní, navíc zákon ukládá městům a obcím postarat se o zvířata, která nemají z jakéhokoliv důvodu domov.Městská policie převzala zařízení, které vybudovala Liga na ochranu zvířat za přispění Sdružení na pomoc zvířatům. Umístění v bývalé drůbežárně školního statku není z mnoha důvodů vyhovující. Blízkost památky zapsané na seznam UNESCO, obytná zástavba v okolí, špatný technický stav budov a zařízení, to všechno jsou problémy, které lze vyřešit jediným způsobem. Nezbytné je postavit útulek na jiném místě a vyřešit tak všechny problémy naráz.
Contact info
Hrotovická 177
674-01 Třebíč
Social media
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!