• Centrum pro zvířata v nouzi při ZOO Ústí n. L.

    Centrum pro zvířata v nouzi (dříve Městský útulek pro opuštěná zvířata) byl založen v roce 1995. Za dobu své existence se dostalo do povědomí mnoha Ústečanů a díky své prezentaci v regionálních i celostátních médiích i do povědomí lidí v širokém okolí. Útulek má uzavřeny smlouvy o spolupráci s některými obcemi ústeckého okresu, kterým za poplatek poskytuje své služby v jejich katastru.Centrum pro zvířata v nouzi slouží jako útočiště pro opuštěná a týraná zvířata a jako záchranná stanice pro zvířata naší fauny. Převážně se jedná o psy a kočky. Významná část psů bývá odchycena či převzata od občanů nebo ochycena městskou policií. Centrum odchyty zvířat neprovádí, spolupracuje s městskou policií, která pro něj tuto službu zajišťuje. Někteří psi jsou odchyceni a odebráni majitelům, jelikož se o ně špatně nebo nedostatečně starají. Bohužel v některých případech se jedná pouze o způsob, jak se někteří majitelé zbavují svého svěřence na náklady města. Občas jsou tak nechtění psi přivázáni u útulku či v jeho okolí. Již od vzniku centrum provádí cílené kastrace potulných koček, kterých je v našem města mnoho. Dohlíží také na to, aby byla tato populace zdravá a nevyskytovaly se v jednotlivých lokalitách různé nemoci, které by třeba mohly ohrozit i člověka.
Contact info
V lukách 21
400-11 Ústí nad Labem
How can I support this organization?
Adopting a pet!<br> This is the best form of help!

Adopting a pet!
This is the best form of help!

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By donating money for our pets, the foundation will be used for necessary accessories such as bedding, feed and mandatory vaccinations.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

By handing over blankets, bowls, dog food cans, materials and bedding for dogs and cats at home.

Donating your 1%<br> tax to this organization!

Donating your 1%
tax to this organization!

Blog

Read articles written by our volunteers and add your own. You can learn more about adoption, animal rights and nutrition – just search through the articles sorted by topic of interest!