Zostań wolontariuszem

Każdy zwierzak, który przebywa w schronisku potrzebuje by spędzać z nim czas, bawić się, pielęgnować i trenować. Jednak ograniczona ilość personelu uniemożliwia zaspokojenie potrzeb wszystkich czworonogów. Właśnie dlatego praca wolontariuszy jest tak cenna. To dzięki wolontariuszom podopieczni schronisk otrzymują namiastkę prawdziwego domu.

Najczęściej do obowiązków wolontariuszy należy wyprowadzanie, zabawy i pielęgnacja zwierzaków oraz dbanie o przestrzeń, w której przebywają czworonogi. Zdarza się także, że biorą udział w organizowaniu imprez, których celem jest edukacja społeczeństwa oraz wszelkie działania na rzecz poprawy warunków bytowych czworonogów przebywających w ośrodkach adopcyjnych. To dzięki wolontariuszom zwierzaki z ośrodków adopcyjnych mają większą szansę na znalezienie nowego domu i szybkie zaaklimatyzowanie się w nowych warunkach.

Jeśli kochasz zwierzęta i dysponujesz wolnym czasem to koniecznie odwiedź najbliższe schronisko. Tam dowiesz się jakie wymagania musisz spełnić by rozpocząć wolontariat na rzecz jego podopiecznych. Przeważnie należy zapoznać się z regulaminem, wypełnić formularz aplikacyjny, wyrazić chęć pomocy przez podpisanie umowy (jeśli jesteś niepełnoletni dokumenty podpisują rodzice) i odbyć szkolenie.

To dzięki Twojemu poświęceniu i oddaniu życie czworonogów przebywających w ośrodkach adopcyjnych stanie się lepsze.